Algemene verhoging sal in 2023 plaasvind / General increase will take place in 2023

Kennisgewing / Notice Gr 1 application for 2022 must be done on the Deparment of Education site. Gr 1 aansoeke vir 2022 moet op die Departement van Onderwys se webtuiste gedoen word. GDE Admissions 2022