Aanlyn Graad 1 aansoeke vir 2021 vind plaas vanaf 25 Junie 2020 tot 25 Julie 2020. Kliek hier om te registreer. 

Online Grade 1 applications for 2021 takes place from 25 June 2020 up to 25 July 2020. Click here to register. 

 

Nuwe inskrywings vir Graad 2 - 7 vir 2021 / New enrollments for Grade 2 - 7 for 2021

 

 

 

Skoolfonds / School fees Akademie / Academic Kultuur / Culture Sport
       
       

 

 

 

Aanlyn Graad 1 aansoeke vir 2021 vind plaas vanaf 25 Junie 2020 tot 25 Julie 2020. Kliek hier om te registreer. 

Online Grade 1 applications for 2021 takes place from 25 June 2020 up to 25 July 2020. Click here to register. 

 

Skoolfonds / School fees Akademie / Academic Kultuur / Culture Sport