Algemene verhoging sal in 2023 plaasvind / General increase will take place in 2023

 


Skoolfonds Graad 1-7 vir 2023 R11 000 per jaar of R1100 per maand betaalbaar oor 10 maande School fees Grade 1-7 for 2023 R11 000 per year or R1100 per month payable over 10 months Skoolfonds Graad R vir 2023 R13 200 per jaar of R1100