Algemene verhoging sal in 2023 plaasvind / General increase will take place in 2023

 


Skoolfonds Graad 1-7 vir 2022 R9900 per jaar of R990 per maand betaalbaar oor 10 maande School fees Grade 1-7 for 2022 R9900 per year or R990 per month payable over 10 months Skoolfonds Graad R vir 2022 R11 880 per jaar of R990 per maa