Algemene verhoging sal in 2022 plaasvind / General increase will take place in 2022

 


Skoolfonds Graad 1-7 vir 2021 R9000 per jaar of R900 per maand betaalbaar oor 10 maande School fees Grade 1-7 for 2021 R9000 per year or R900 per month payable over 10 months Skoolfonds Graad R vir 2021 R10 800 per jaar of R900 per maa