Skoolfonds Graad 1-7 vir 2023

R11 000 per jaar of R1100 per maand betaalbaar oor 10 maande

School fees Grade 1-7 for 2023

R11 000 per year or R1100 per month payable over 10 months

Skoolfonds Graad R vir 2023

R13 200 per jaar of R1100 per maand betaalbaar oor 12 maande

School fees Grade R for 2023

R13 200 per year or R1100 per month payable over 12 months

Graad R & 1 skryfbehoeftes / Grade R & 1 Stationery = R770

Graad 2 & 3 skryfbehoeftes / Grade 2 & 3 Stationery = R700

Gr R-3 Inligtingsboekie / Information book  = R20

Gr 4-7 Inligtingsboekie / Information book  = R25

Gr 4-7 Sentrumfonds / Sentum fund = R80

 

Algemene verhoging sal in 2024 plaasvind / General increase will take place in 2024