Skoolfonds Graad 1-7 vir 2022

R9900 per jaar of R990 per maand betaalbaar oor 10 maande

School fees Grade 1-7 for 2022

R9900 per year or R990 per month payable over 10 months

Skoolfonds Graad R vir 2022

R11 880 per jaar of R990 per maand betaalbaar oor 12 maande

School fees Grade R for 2022

R11 880 per year or R990 per month payable over 12 months

Graad 1-3 skryfbehoeftes / Grade 1-3 Stationery = R620

Graad R skryfbehoeftes / Grade R Stationery = R680

Gr 1-7 Inligtingsboekie / Information book  = R20

Gr 4-7 Sentrumfonds / Sentum fund = R80

 

Algemene verhoging sal in 2023 plaasvind / General increase will take place in 2023