Skoolfonds Graad 1-7 vir 2021

R9000 per jaar of R900 per maand betaalbaar oor 10 maande

School fees Grade 1-7 for 2021

R9000 per year or R900 per month payable over 10 months

Skoolfonds Graad R vir 2021

R10 800 per jaar of R900 per maand betaalbaar oor 12 maande

School fees Grade R for 2021

R10 800 per year or R900 per month payable over 12 months

Graad 1-3 skryfbehoeftes / Grade 1-3 Stationery = R600

Graad 1-3 CAPS fonds / Grade 1-3 CAPS fund = R50

Graad R skryfbehoeftes / Grade R Stationery = R660

Gr 1-7 Inligtingsboekie / Information book  = R20

Gr 4-7 Sentrumfonds / Sentum fund = R80

 

Algemene verhoging sal in 2022 plaasvind / General increase will take place in 2022