Skoolfonds Graad 1-7 vir 2020

R8600 per jaar of R860 per maand betaalbaar oor 10 maande

School fees Grade 1-7 for 2020

R8600 per year or R860 per month payable over 10 months

Skoolfonds Graad R vir 2020

R9600 per jaar of R800 per maand betaalbaar oor 12 maande

School fees Grade R for 2020

R9600 per year or R800 per month payable over 12 months

Graad 1-3 skryfbehoeftes / Grade 1-3 Stationery = R600

Graad 1-3 CAPS fonds / Grade 1-3 CAPS fund = R50

Gr 1-7 Inligtingsboekie / Information book  = R20

Gr 4-7 Sentrumfonds / Sentum fund = R80

 

Algemene verhoging sal in 2021 plaasvind / General increase will take place in 2021