Search    


Skoolfonds Graad 1-7 vir 2017 R6600 per jaar of R660 per maand betaalbaar oor 10 maande School fees Grade 1-7 for 2017 R6600 per year or R660 per month payable over 10 months Skoolfonds Graad R vir 2017 R7200 per jaar of R600 per maand betaalbaar oor 12 maande School fees Grade R for 2017 R7200 per year or R600 per month payable over 12 months Graad R skryfbehoeftes / Grade R Stationery = R500 Graad 1 skryfbehoeftes / Grade 1 Stationery = R590 Graad 2-3 skryfbehoeft