Algemene verhoging sal in 2021 plaasvind / General increase will take place in 2021

 


Skoolfonds Graad 1-7 vir 2020 R8600 per jaar of R860 per maand betaalbaar oor 10 maande School fees Grade 1-7 for 2020 R8600 per year or R860 per month payable over 10 months Skoolfonds Graad R vir 2020 R9600 per jaar of R800 per maand