Algemene verhoging sal in 2020 plaasvind / General increase will take place in 2020

 


Skoolfonds Graad 1-7 vir 2019 R7800 per jaar of R780 per maand betaalbaar oor 10 maande School fees Grade 1-7 for 2019 R7800 per year or R780 per month payable over 10 months Skoolfonds Graad R vir 2019 R9000 per jaar of R750 per maand