Algemene verhoging sal in 2019 plaasvind / General increase will take place in 2019

 


Skoolfonds Graad 1-7 vir 2018 R7200 per jaar of R720 per maand betaalbaar oor 10 maande School fees Grade 1-7 for 2018 R7200 per year or R720 per month payable over 10 months Skoolfonds Graad R vir 2018 R8400 per jaar of R700 per maand