Search    

Skoolfonds Graad 1-7 vir 2017

R6600 per jaar of R660 per maand betaalbaar oor 10 maande

School fees Grade 1-7 for 2017

R6600 per year or R660 per month payable over 10 months

Skoolfonds Graad R vir 2017

R7200 per jaar of R600 per maand betaalbaar oor 12 maande

School fees Grade R for 2017

R7200 per year or R600 per month payable over 12 months

Graad R skryfbehoeftes / Grade R Stationery = R500

Graad 1 skryfbehoeftes / Grade 1 Stationery = R590

Graad 2-3 skryfbehoeftes / Grade 2-3 Stationery = R520

Inligtingsboekie / Information book = Gr R-3 R15, Gr 4-7 R20

Sentrumfonds Gr4-7 / Sentum fund Gr4-7 = R80