Skoolfonds Graad 1-7 vir 2019

R7800 per jaar of R780 per maand betaalbaar oor 10 maande

School fees Grade 1-7 for 2019

R7800 per year or R780 per month payable over 10 months

Skoolfonds Graad R vir 2019

R9000 per jaar of R750 per maand betaalbaar oor 12 maande

School fees Grade R for 2019

R9000 per year or R750 per month payable over 12 months

Graad R skryfbehoeftes / Grade R Stationery = R700

Graad 1-3 skryfbehoeftes / Grade 1-3 Stationery = R550

Gr 1-7 Inligtingsboekie / Information book  = R20

Gr 4-7 Sentrumfonds / Sentum fund = R80

 

Algemene verhoging sal in 2019 plaasvind / General increase will take place in 2019